ΜΥΛΟΙ ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ Α.Ε.

Διοικητικό Συμβούλιο

Εκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο της 30-6-2012

 

  • Παναγιώτης Αθανασιάδης του Ιωάννη,  Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος.
  • Ιωάννης Αθανασιάδης του Δημητρίου,  Αντιπρόεδρος.
  • Ιωάννης Αθανασιάδης του Παναγιώτη,  Μέλος.

Ισχύς Διοικητικού Συμβουλίου έως 30-6-2017

Το πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της επιχείρησής μας...